Een initatief van
Meetjesland Klimaatgezond

De gemeenten van het Meetjesland slaan de handen in elkaar om hun regio weerbaar te maken tegen klimaatverandering. Door het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant stappen alle gemeenten in een groter Europees initiatief dat een leidraad vormt in deze samenwerking. Samen met Veneco en Provincie Oost-Vlaanderen wil het Meetjesland gaan voor gezamenlijke en ambitieuze klimaatdoelstellingen.

Deze website is het resultaat van een risico- en kwetsbaarheidsanalyse uitgevoerd door wetenschappelijk bureau Sumaqua met input van lokale en regionale experten. Deze studie kadert binnen het groter traject om het Meetjesland climate-proof te maken. Op basis van alle beschikbare wetenschappelijke kennis werd de impact van klimaatverandering afgeleid voor de relevante klimaattoestanden, -effecten en -impacten. Deze website is een gepopulariseerde samenvatting van deze studie.

De risico- en kwetsbaarheidsanalyse vormt de basis voor de opmaak van een doelgericht adaptatieplan. Op basis van deze analyse worden de belangrijkste risico's en kwetsbaarheden geïdentificeerd. Het adaptatieplan kan dan prioritair op deze risico's en kwetsbaarheden focussen.