Meetjesland klimaatbestendig

De gemeenten van het Meetjesland, Veneco en Provincie Oost-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om hun regio weerbaar te maken tegen klimaatverandering. Deze website toont hoe het klimaat in het Meetjesland zal veranderen, en welke gevolgen dit heeft. De website wordt gelanceerd op de klimaatadaptatieworkshop van 12 juni, maar geeft nu alvast een voorproefje van wat je kan verwachten!

Hoe verandert het klimaat in het Meetjesland?

Dit zijn slechts enkele resultaten. De volledige website wordt gelanceerd op de klimaatadatpatieworkshop op 12 juni

Het wordt warmer.

Door klimaatverandering wordt het warmer in het Meetjesland: tussen 1°C en 4°C in de winter, en zelfs tot 6,5°C in de zomer. Dit leidt tot meer hittegolven. Nu kampt het Meetjesland met een hittegolf om de 1 à 2 jaar, maar tegen het jaar 2100  kunnen we gemiddeld 3 à 4 hittegolven per jaar verwachten. Vooral meer verstedelijkte gebieden zullen last ondervinden van hittegolven.

Aantal  hittegolfdagen per jaar in 2100 in klimaatsimulaties. Vandaag zijn er gemiddeld zo'n 4 tot 7 hittegolfdagen in het Meetjesland. 

Extreme overstromingen komen tot 8 keer vaker voor tegen 2100.

Door klimaatverandering komen hevige neerslagbuien veel vaker voor. Hierdoor verwachten we meer overstromingen langs waterlopen en rioleringen. Extreme rivieroverstromingen die vandaag eens per 100 voorkomen in het Meetjesland, zouden tegen 2100 elke 12 jaar kunnen voorkomen.

Overstromingen die eens in de 10 jaar voorkomen in het huidig klimaat, tegen 2050 en 2100 in de buurt van Boekhoute.

Minder water in de zomer, vaker extreme droogtes.

Door klimaatverandering worden zomers droger, en winters natter. In de zomermaanden kan de neerslaghoeveelheid afnemen tot wel 50% tegen 2100. Dit heeft ook een impact op de waterbeschikbaarheid en droogtes. Zo zal de waterbeschikbaarheid in rivieren in de zomer met 20% afnemen tegen 2050, en zelfs met 30% tegen 2100. Ook kunnen rivieren vaker droog vallen, met nefaste gevolgen voor natuur en milieu.

Afname van de minimale rivierdebieten tegen 2100. Deze afname is nog drastischer dan de daling in waterbeschikbaarheid omdat de minimale debieten slechts een momoentopname zijn.

Interactieve klimaatatlas voor het Meetjesland

Bij de lancering van deze website publiceren we ook een online kaartenatlas. Via deze kaarten kan je inzoomen op je gemeente of zelfs de straat waarin je woont!

Lancering 12 juni!

 

Schrijf je in voor de klimaatadaptatie workshop

Benieuwd naar hoe het Meetjesland verandert door klimaatverandering? Ideeën om de regio meer weerbaar te maken? Kom dan op dinsdag 12 juni naar de klimaatadatpatie workshop! Veneco, Provincie Oost-Vlaanderen en Sumaqua organiseren een workshop rond klimaatadaptatie in het Meetjesland.

De workshop overloopt eerst de resultaten van de klimaatrisico- en kwetsbaarheidsanalyse voor het Meetjesland. Welke effecten van klimaatverandering kunnen we verwachten in het Meetjesland? En welke sectoren zijn het meest kwetsbaar? We focussen op de thema's droogte, hitte en overstromingen.

Nadien leggen we met lokale en regionale experten de fundamenten van een doelgericht klimaatadaptatieplan voor het Meetjesland. In een interactieve workshop zoeken we naar maatregelen om onze regio weerbaar te maken tegen de effecten van klimaatverandering.

Alle praktische info vind je op het inschrijvingsformulier. 

Inschrijven is gratis en kan tot 6 juni.

We leggen momenteel de laatste hand aan de website.
Leden kunnen de website alvast bekijken via onderstaande link.

© 2018 by 

Deze website is een product van Sumaqua, opgesteld in opdracht van Veneco en Provincie Oost-Vlaanderen.