Het regionaal

klimaatadaptatieplan

Hoe sterk we ook inzetten op het terugdringen van onze uitstoot van broeikasgassen (mitigatie), een zekere mate van klimaatverandering is nu al onvermijdelijk. Op de impact van die verandering moeten we ons voorbereiden (adaptatie). Daarom werken de actoren in het Meetjesland samen om de regio klimaatbestendig te maken. Het klimaatadaptatieplan is een resultaat van die samenwerking.

branch-bright-color-668553.jpg

Adaptatiestrategieën

Het klimaatadaptatieplan is opgebouwd rond verschillende adaptatiestrategieën. Deze strategieën verminderen de risico's van klimaatverandering, en spelen in op opportuniteiten om de levenskwaliteit van inwoners en ecosystemen te verbeteren.

adult-blond-business-1282269.jpg

Acties

De adaptatiestrategieën werden in overleg met de Meetjeslandse actoren vertaald naar regionale acties.

Download  

Deze website is een zeer beknopte samenvatting van het regionale klimaatadaptatieplan. Meer informatie over de aanpak en acties is terug te vinden in het bijhorende rapport. U kan het rapport en een informatiebrochure met beknopte samenvatting downloaden via de knoppen hieronder.

Foto_cover_adapatieplan_RKAP.png
Front_brochure.png