Hoe verandert het klimaat in het Meetjesland?

Wat kunnen we verwachten?

De website beschrijft enkel de belangrijkste trends. Download het rapport voor een uitgebreidere analyse.

Nattere winters, drogere zomers met hevigere onweersbuien

Het neerslagpatroon zal er in het jaar 2100 wellicht grondig anders uitzien dan vandaag.

 

De algemene trend is dat zomers droger worden, en winters natter. Voor de wintermaanden ligt de toename in neerslag tussen 0% en 30%, terwijl de neerslag in de zomer kan afnemen tot wel 50%. Ook het aantal regendagen neemt af in de zomer: tegen 2100 kan het aantal dagen met neerslag halveren. Hierdoor verwachten we meer rivieroverstromingen in de winter, en lagere rivierdebieten in de zomer.

Daarnaast zullen extreme buien nog extremer worden. De neerslagintensiteit van buien die vandaag slechts eens in de 20 jaar voorkomen kan met zo'n 50% toenemen in de zomer tegen 2100. In de winter is deze toename beperkter: tot 30%. Het zijn dit soort korte maar zeer intense buien die tot rioleringsoverstromingen leiden.

Het wordt warmer

Door klimaatverandering warmt de aarde op. In het Meetjesland verwachten we vooral in de zomer sterk hogere temperaturen: van +1.5°C tot zelfs +6.5°C tegen 2100. In de winter ligt de temperatuurstijging tussen +1°C en +4°C. De precieze toename in temperatuur is afhankelijk van hoeveel broeikasgassen we met z'n allen uitstoten. Deze hogere temperaturen leiden tot meer hittegolven.

Het aantal dagen met vorst kan sterk afnemen tegen 2100: van gemiddeld 36 dagen per jaar in het Meetjesland nu tot zo'n 15 in 2100.

Ook de zonnestraling en verdamping nemen toe. De netto maandgemiddelde inkomende zonnestraling neemt in de lentemaanden tot 10% toe, en in de zomermaanden tot 40%. De verdamping verandert gelijkaardig: tot 20% in de lengte en eveneens tot 40% in de zomer.

En wat nog?

De windsnelheid zal amper veranderen door klimaatverandering. De veranderingen liggen in de grootteorde van slechts -10% en +10%.

De zeespiegel stijgt. In Oostende verwachten we een stijging tussen +20 cm en +80 cm tegen 2100. De meest pessimistische scenario's (met een zeer kleine kans van voorkomen) wijzen in de richting van +2 meter. De zeespiegelstijging heeft maar een beperkte impact op het Meetjesland.

En wat zijn de gevolgen hiervan?

Hierboven staan de veranderingen in de "klimaattoestanden" beschreven: evoluties in atmosferische-meteorologische condities zoals temperatuur, neerslag en windsnelheid.

Deze klimaattoestanden hebben ook een impact op het land. Dit worden de "klimaateffecten" genoemd: overstromingen, droogtes en hittegolven. Deze effecten worden hier besproken.

De resultaten in meer detail?

Deze pagina beschrijft de resultaten van klimaatsimulaties zeer beknopt. De pagina "Klimaatverandering in meer detail" gaat dieper in op de resultaten. Voor nog meer informatie kan je ook het rapport nalezen.