Welke gevolgen heeft klimaatverandering in het Meetjesland?

Hitte

Klimaatverandering brengt meer hittestress met zich mee. Bekijk hoeveel vaker hittegolven zullen voorkomen, en welke impact hitte heeft.

Overstromingen

Overstromingen langs rivieren en rioleringen zullen vaker voorkomen. Wat kunnen we verwachten?

Klimaatverandering brengt meer hittestress met zich mee. Bekijk hoeveel vaker hittegolven zullen voorkomen, en welke impact hitte heeft.

Droogte

Drogere zomers, hogere temperaturen, meer verdamping, ... Droogtes zullen vaker voorkomen, en de waterbeschikbaarheid neemt af.

© 2019 by 

Deze website is een product van Sumaqua, opgesteld in opdracht van Veneco en Provincie Oost-Vlaanderen.