Meetjesland klimaatbestendig

De gemeenten van het Meetjesland, Veneco en Provincie Oost-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om hun regio weerbaar te maken tegen klimaatverandering. Ontdek op deze website hoe het klimaat in het Meetjesland zal veranderen, welke gevolgen dit heeft en hoe we de regio klimaatbestendig maken.

Ontdek hier welke impact klimaatverandering heeft op het Meetjesland

Hoe verandert het klimaat?

Hoe veranderen neerslag, temperatuur en zonnestraling in de toekomst in het Meetjesland?

Wat zijn de gevolgen?

Krijgen we meer overstromingen? Wat met droogte? En welke impact heeft dit op de maatschappij?

Hoe bestuderen we dit alles?

Hoe voorspellen we de toekomst? Hoe moeten we omgaan met onzekerheden? Wat stellen klimaatscenario's voor?

Het regionaal klimaatadaptatieplan 

Hoe sterk we ook inzetten op het terugdringen van onze uitstoot van broeikasgassen (mitigatie), een zekere mate van klimaatverandering is nu al onvermijdelijk. Op de impact van die verandering moeten we ons voorbereiden (adaptatie). Daarom werken de actoren in het Meetjesland samen om de regio klimaatbestendig te maken. Het klimaatadaptatieplan is een resultaat van die samenwerking.

branch-bright-color-668553.jpg

Adaptatiestrategieën

Het klimaatadaptatieplan is opgebouwd rond verschillende adaptatiestrategieën. Deze strategieën verminderen de risico's en kwetsbaarheden, en spelen in op opportuniteiten.

adult-blond-business-1282269.jpg

Acties

De adaptatiestrategieën werden in overleg met de Meetjeslandse actoren vertaald naar regionale acties.

Meer weten?

Deze website is het resultaat van een risico- en kwetsbaarheidsanalyse uitgevoerd door het wetenschappelijk bureau Sumaqua. De website focust op de resultaten en het adaptatieplan. Meer informatie over de aanpak, methodes en gebruikte data is terug te vinden in de bijhorende rapporten. U kan deze downloaden via de knoppen hieronder.

Rapport risico- en kwetsbaarheidsanalyse

Rapport klimaatadaptatieplan

Foto_cover_adapatieplan_RKAP.png

Informatiebrochure klimaatadaptatieplan

Front_brochure.png